PROJEKTY

Wakacyjne Półkolonie Integracyjne

flag_yellow_low
Leader
plgr
PROW-2014-2020-logo-kolor

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. “Wakacyjne Półkolonie Integracyjne – cykl zajęć opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” mająca na celu “Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania: “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

Wyniki operacji: przeprowadzenie zajęć dla 60 osób, w tym 60 osób z grup defaworyzowanych.