Plac postojowy

Yacht Club Rewa dysponuje ogrodzonym terenem o pow. 1500 m2 przy ul. Koralowej w Rewie, na którym istnieje możliwość stacjonowania łodzi. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem ds. technicznych – Marcin Kuptz, kuptz@ycrewa.pl, tel. 516 726 312.

WSPIERAJĄ NAS