Członkostwo

Członkostwo w Yacht Clubie Rewa nie jest obowiązkowe (także dla uczestników zajęć)

Procedura wstąpienia w skład członków klubu:

  1. wypełniamy deklarację członkowską
  2. przesyłamy skan deklaracji na adres biuro@ycrewa.pl
  3. Zarząd Klubu podejmuje decyzję o przyjęciu do klubu
Wpisowe do klubu jest opłatą jednorazową!

Dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia – 0 zł

(osoby w wieku 18-26 lat – za okazaniem legitymacji szkolnej/studenckiej)

Osoby od 60. roku życia – 100 zł

Pozostali – 200 zł

Wiek rozpatrywany jest rocznikowo.

Prosimy o opłacanie składek rocznych do 31. marca!

    • Dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia – 15 zł (osoby w wieku 18-26 lat – za okazaniem legitymacji szkolnej/studenckiej)
    • Osoby od 60. roku życia – 50 zł
    • Pozostałe osoby – 100 zł

Wiek rozpatrywany jest rocznikowo.

Opłaty członkowskie dokonujemy na konto klubu: Yacht Club Rewa

ul. Morska 56, 81-198 Rewa

28 8351 0003 0021 6515 2000 0010 – Bank Rumia Spółdzielczy

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz czego dotyczy wpłata (wpisowe do klubu czy składka roczna)

Wszystkich członków klubu zapraszamy do Rewy po odbiór kart członkowskich i hologramów!

WSPIERAJĄ NAS