Ekomarina

Na początku drugiej dekady XXI wieku, światło dzienne ujrzał pomysł zrodzony w głowie Pana Marka Lisa. Pomysł wyjątkowy, odważny, przełomowy, może lekko ekstrawagancki… ale jednak bardzo realny! „Wzorem Holendrów stworzyć w Gminie Kosakowo ekologiczną marinę wpuszczoną w ląd opartą na systemie kanałów.” Idealnym miejscem na realizację tego projektu są podmokłe łąki wokół Mostów i Rewy, gdzie powiększenie istniejących już rowów melioracyjnych wystarczy do stworzenia sieci kanałów mariny. Projekt cieszy się pozytywną opinią nie tylko mieszkańców Gminy Kosakowo i środowiska wodniackiego, ale i ekspertów zajmujących się analizami wykonalności projektu.

Gmina Kosakowo wykonała już następujące prace:

2016 – przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo

2017 – uchwalenie nowego studium Gminy Kosakowo

2018 – opracowanie przez Uniwersytet Gdański analizy jakościowej korzyści i kosztów projektu Ekomariny

2018 – opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obszaru Ekomariny

2019 – prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W chwili obecnej toczą się uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod budowę Ekomariny Mosty.

W 2020 roku projekt ekologicznej mariny jachtowej w Rewie stał się przedmiotem pracy dyplomowej mgr Konstancji Olszewskiej.

Ekomarina Mosty przewiduje utworzenie miejsc postojowych dla prawie 600 jednostek, bosmanatu, części administracyjnej, placu centralnego z otoczeniem restauracyjno-gastronomicznym, zaplecza technicznego dla mariny, miejsca na szkolenia żeglarskie, terenów pod zabudowę usługową i mieszkaniową z dostępem do kanałów żeglugowych oraz tereny zielone i rekreacyjne.

WSPIERAJĄ NAS