Pomorskie Żagle Wiedzy

W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Kosakowo otwartego naboru ofert do wspólnego opracowania i realizacji projektu pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stowarzyszenie Yacht Club Rewa zostało wybrane do pełnienia funkcji Partnera Projektu.

W dniu 25 lutego 2021 roku podpisano list intencyjny będącym deklaracją do zawarcia umowy partnerskiej celem wspólnej realizacji projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”.

WSPIERAJĄ NAS