Rozwój infrastruktury

Logo Unia Europejska
Logo PLGR
Logo Leader
Logo Program Rozwoju Obszarów WIejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na potrzeby edukacji morskiej i żeglarskiej rozwijanej przez Yacht Club Rewa” mająca na celu „Utworzenie niekomercyjnego, ogólnodostępnego obiektu infrastruktury na potrzeby popularyzacji rekreacyjnej i sportowej turystyki żeglarskiej na terenie Zatoki Puckiej poprzez zakup obiektu kontenerowego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

WSPIERAJĄ NAS