Zarząd

Wszyscy członkowie Zarządu Klubu pełnią swoje funkcje społecznie

 • Artur Siwik – Komandor
 • Paweł Kawalec – Wicekomandor
 • Maciej Twarowski – Wicekomandor
 • Michał Krużycki – Sekretarz
 • Jerzy Drożdż – Członek Zarządu
 • Artur Kapica – Członek Zarządu
 • Janusz Hajdel – Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
 • Michał Kulig – Przewodniczący
 • Józef Borusewicz
 • Michał Krause
 • Artur Siwik – Komandor
 • Paweł Kawalec – Wicekomandor
 • Maciej Twarowski – Wicekomandor
 • Michał Krużycki – Sekretarz
 • Jerzy Drożdż – Członek Zarządu
 • Artur Kapica – Członek Zarządu
 • Artur Czapliński – Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
 • Michał Kulig – Przewodniczący
 • Józef Borusewicz
 • Michał Krause
 • Artur Kapica – Komandor
 • Artur Siwik – Wicekomandor
 • Maciej Twarowski – Wicekomandor
 • Michał Krużycki – Sekretarz
 • Jerzy Drożdż – Członek Zarządu
 • Paweł Kawalec – Członek Zarządu
 • Artur Czapliński – Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
 • Michał Kulig – Przewodniczący
 • Józef Borusewicz
 • Michał Krause
 • Michał Kozłowski – Komandor
 • Grzegorz Hinc – Wicekomandor
 • Maciej Twarowski – Wicekomandor
 • Janusz Hajdel – Sekretarz
 • Jerzy Drożdż – Członek Zarządu
 • Artur Siwik – Członek Zarządu
 • Wojciech Kierszka – Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
 • Michał Kulig – Przewodniczący
 • Józef Borusewicz
 • Paweł Jaśkiewicz
 • Kazimierz Połcik – Komandor
 • Janusz Hajdel – Wicekomandor
 • Grzegorz Hinc – Wicekomandor
 • Andrzej Kadłubicki – Sekretarz
 • Maciej Twarowski – Skarbnik
 • Artur Siwik – Członek Zarządu
 • Wojciech Kierszka – Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
 • Michał Kulig – Przewodniczący
 • Józef Borusewicz
 • Paweł Jaśkiewicz

WSPIERAJĄ NAS