KLUB

Zarząd Klubu

Wszyscy członkowie Zarządu Klubu pełnią swoje funkcje społecznie

Artur Siwik – Komandor

Paweł Kawalec – Wicekomandor

Maciej Twarowski – Wicekomandor

Michał Krużycki – Sekretarz

Jerzy Drożdż – Członek Zarządu

Artur Kapica – Członek Zarządu

Janusz Hajdel – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Michał Kulig – Przewodniczący

Józef Borusewicz

Michał Krause

Artur Siwik – Komandor

Paweł Kawalec – Wicekomandor

Maciej Twarowski – Wicekomandor

Michał Krużycki – Sekretarz

Jerzy Drożdż – Członek Zarządu

Artur Kapica – Członek Zarządu

Artur Czapliński – Członek Zarządu

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Michał Kulig – Przewodniczący

Józef Borusewicz

Michał Krause

Artur Kapica – Komandor

Artur Siwik – Wicekomandor

Maciej Twarowski – Wicekomandor

Michał Krużycki – Sekretarz

Jerzy Drożdż – Członek Zarządu

Paweł Kawalec – Członek Zarządu

Artur Czapliński – Członek Zarządu

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Michał Kulig – Przewodniczący

Józef Borusewicz

Michał Krause

 

Michał Kozłowski – Komandor

Grzegorz Hinc – Wicekomandor

Maciej Twarowski – Wicekomandor

Janusz Hajdel – Sekretarz

Jerzy Drożdż – Członek Zarządu

Artur Siwik – Członek Zarządu

Wojciech Kierszka – Członek Zarządu

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Michał Kulig – Przewodniczący

Józef Borusewicz

Paweł Jaśkiewicz

Kazimierz Połcik – Komandor

Janusz Hajdel – Wicekomandor

Grzegorz Hinc – Wicekomandor

Andrzej Kadłubicki – Sekretarz

Maciej Twarowski – Skarbnik

Artur Siwik – Członek Zarządu

Wojciech Kierszka – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

Michał Kulig – Przewodniczący

Józef Borusewicz

Paweł Jaśkiewicz