Szkółka

Głównym celem projektu jest wychowanie i aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży oraz nauka samodzielnego żeglowania.
Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Kosakowo.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

ZASADY ZAPISÓW NA ZAJĘCIA:

1. Zajęcia dla grup początkujących oraz grupy dzieci (7-12 lat) odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 09.30-13.30, zajęcia dla grup młodzieżowych (13-18 lat) odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 09.30-13.30.

2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat.

3. Zapisy na zajęcia są prowadzone w cyklu tygodniowym: pierwszy termin zgłoszeń to okres od czwartku do piątku do godziny 20.00.

4. W pierwszym terminie zgłoszeń każde dziecko może zostać zapisane na maksymalnie 2 dni w tygodniu.

5. Drugi termin zgłoszeń trwa od piątku o 20.00 do soboty o 20.00 – w drugim terminie można zapisać dziecko na pozostałe dni.

6. Klub nie wysyła potwierdzenia zgłoszenia na zajęcia – jeśli formularz zgłoszeniowy się otwiera i udało się go wysłać, można założyć, iż dziecko zostało skutecznie zapisane na zajęcia.

7. Klub zastrzega sobie prawo do niezapisania dziecka na zajęcia i/lub usunięcia z zajęć w przypadku:
– nieusprawiedliwionej nieobecności,
– nieprzestrzegania poleceń instruktorów,
– złego zachowania,
– zapisania na większą niż dopuszczalna ilość zajęć.

8. Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

9. Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

10. Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z nieodpłatnym wyrażeniem zgody na upublicznianie wizerunku dziecka na stronach internetowych, materiałach informacyjnych i promocyjnych, których wyłącznym administratorem jest Yacht Club Rewa. Wykorzystanie wizerunku będzie realizowane w celu budowania pozytywnego wizerunku Yacht Clubu w przestrzeni publicznej.

ZAPISY NA ZAJĘCIA:

Przed dokonaniem zapisu, prosimy o zapoznanie się z powyższymi zasadami!

Trener – Maciej Angielczyk

Poza sezonem żeglarskim:

  • warsztaty żeglarskie prowadzone w Rewie (4h / tydzień);
  • kółko żeglarskie prowadzone w Szkole Podstawowej w Dębogórzu (1,5 h / tydzień);
  • zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące do sezonu żeglarskiego prowadzone na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębogórzu (2 x 2h / tydzień);

W trakcie sezonu żeglarskiego:

  • zajęcia praktyczne zapoznawcze z żeglarstwem prowadzone w Rewie na łodziach klasy Optimist (3 x 4h / tydzień);

Trener – Jędrzej Charłampowicz

Poza sezonem żeglarskim:

  • zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące do sezonu żeglarskiego prowadzone na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pogórzu (2 x 1,5h / tydzień);
  • zajęcia teoretyczne prowadzone w formie zdalnej (2h / tydzień);

W trakcie sezonu żeglarskiego:

  • zajęcia praktyczne zapoznawcze z żeglarstwem prowadzone w Rewie na łodziach klasy Puck (4 x 4h / tydzień);

Trener – Jędrzej Charłampowicz

Poza sezonem żeglarskim:

  • zajęcia ogólnorozwojowe i warsztaty żeglarskie przygotowujące do samodzielnego żeglowania oraz pracy instruktora prowadzone w Rewie (5h / tydzień);
  • zajęcia teoretyczne prowadzone w formie zdalnej (2h / tydzień);

W trakcie sezonu żeglarskiego:

  • zajęcia praktyczne zapoznawcze z żeglarstwem prowadzone w Rewie na łodziach klasy Puck (4 x 4h / tydzień);
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prosimy o kontakt z koordynatorem ds. szkoleniowych – Jędrzejem Charłampowiczem, tel: 504-620-100.

WSPIERAJĄ NAS