PROJEKTY

Aktywizacja międzypokoleniowa

flag_yellow_low
plgr
Leader
PROW-2014-2020-logo-kolor

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. “Akademia integracji i rozwoju – międzypokoleniowe zajęcia na wodzie” mająca na celu przeszkolenie żeglarskie 80 osób, w tym 50 osób z grup defaworyzowanych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania: “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wyniki operacji: przeszkolenie żeglarskie 80 osób, w tym 50 osób z grup defaworyzowanych.