Godziny pracy Wypożyczalni Yacht Club REWA


maj, czerwiec, lipiec, sierpień:

poniedziałek - nieczynne
wtorek - niedziela 900 - 1800


wrzesień:

poniedziałek - nieczynne
wtorek - piątek 1600 - 2100
sobota - niedziela 900 - 1800


Bosman Marcin Kuptz

kontakt: bosman Marcin Kuptz, telefon 516 726 312.


Regulamin Wypożyczalni Yacht Club Rewa


§ 1.

Wynajmujący sprzęt od Yacht Club Rewa jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem


§ 2.

Wypożyczający przed wydaniem łodzi musi spełnić następujące wymagania
- być pełnoletni (jako kierownik statku odpowiada prawnie za załogę, łódź i osprzęt)
- posiadać niezbędne umiejętności do prowadzenia łodzi (odpowiedni patent lub zaświadczenie naszego Klubu)
- legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, patent)
- podpisać oświadczenie i uiścić opłatę cennikową
- wpłacić kaucję zwrotną w kwocie 100 zł (z kaucji może być zwolniony członek klubu)
- zapewnić odpowiednią liczbę osób w celu wodowania łodzi z plaży oraz po zakończonym wypożyczeniu wciągnięcią łodzi na plażę.


§ 3.

Osoba wypożyczając łódź żaglową musi posiadać co najmniej jeden sprawny telefon, którego numer musi być czytelnie wpisany w oświadczeniu.


§ 4.

Cenniki określają wysokość opłat za :
- wypożyczenie łodzi w czasie deklarowanym (od wydania łodzi do momentu zdania wypożyczonego sprzętu Bosmanowi)
- czas ponad deklarowany
- zagubiony sprzęt oraz uszkodzenia łodzi
- kaucję zwrotną (zwracaną po zdaniu kompletnego sprzętu i bez uszkodzeń)


§ 5.

Bosman Klubu może :
a) odmówić wypożyczenia sprzętu z uwagi na :
- prognozowane warunki pogodowe
- niska ocenę umiejętności żeglarskich wypożyczającego
- inne przesłanki zagrażające bezpieczeństwu ludzi i sprzętu
- brak wystarczającej liczby członków załogi
b) zwolnić członka klubu z kaucji
c) zwolnić z opłaty za czas ponad deklarowany w przypadku awarii sprzętu.


§ 6.

Na terenie działania Klubu należy podporządkować się Bosmanowi Klubu.


§ 7.
Obszar pływania ograniczony jest dla:


osoby bez uprawnień  

okolice Rewy, akwen ograniczony między Cyplem Rewskim a Cyplem Rzucewskim

żeglarz jachtowy

Zatoka Pucka, akwen ograniczony na zachód od linii Rewa - Kuźnica

sternik jachtowy

Zatoka Gdańska, akwen ograniczony na zachód od linii Hel - Mechelinki, inne akweny po wcześniejszej akceptacji Bosmana


§ 8.

[skreślony]


§ 9.

Korzystanie ze sprzętu wodnego przez osoby będące pod wpływem alkoholu oraz spożywanie alkoholu w trakcie pływania jest zabronione.


§ 10.

Wypożyczający obowiązany jest posiadać na wypożyczonym sprzęcie wodnym środki ratunkowe wydane przez wypożyczalnię. Pływanie bez indywidualnych środków ratowniczych jest zabronione.


§ 11.

Sprzęt zwracany do wypożyczalni sprzętu wodnego powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.


§ 12.

Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku wypożyczenia sprzętu wodnego.


§ 13.

Wypożyczalnia jest czynna w maju i w czerwcu w soboty i niedziele, a w lipcu i w sierpniu codziennie w godzinach 9 - 18. Wypożyczenie sprzętu w innym terminie jest możliwe po indywidualnym uzgodnieniu z Bosmanem.Cennik Wypożyczalni łodzi żaglowych klasy PUCK


   do 2 godzin 50 PLN
   do 4 godzin 80 PLN
   do 6 godzin 100 PLN
   powyżej 6 godzin 150 PLN
   kaucja zwrotna 100 PLN
   dodatkowa kamizelka asekuracyjna 5 PLN / szt.
   wypożyczenie łodzi ze sternikiem, po wcześniejszym ustaleniu terminu 100% stawki czarteru
   odprowadzenie jachtu pozostawionego w innym porcie Zatoki 100 PLN
   każde pół godziny rozpoczęte w czasie ponad deklarowanym 20 PLN

Członkowie Yacht Club Rewa korzystają ze zniżki 50% (po opłaceniu składek na dany rok).


Wypracowane prace bosmańskie upoważniają do wypożyczenia jachtu w zakresie uzgodnionym z Bosmanem.

Copyright © 2019 Yacht Club Rewa
Polityka prywatności