Operacja pt. Rejs kaszubskich rybaków Pętlą Żuławską - innowacyjna forma prezentacji dziedzictwa morskiego i rybackiego Kaszub Północnych jako element podpisania porozumienia o współpracy w zakresie wspólnej promocji Pętli Żuławskiej i Zatoki Puckiej mająca na celu Innowacyjną promocję dziedzictwa rybackiego i morskiego Kaszub Północnych w ramach rejsu na obszar Pętli Żuławskiej jako element budowy współpracy na rzecz rozwoju oferty turystycznej obszaru PLGR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wartość operacji 22 500,00 wkład Funduszy Europejskich 16 256,25.

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

W dniach 23-25 sierpnia 2018 Yacht Club zorganizował Kaszubski Rejs Pętlą Żuławską. W czasie rejsu podpisano list intencyjny dotyczący wspólnej promocji walorów turystycznych i przyrodniczych oraz dziedzictwa rybackiego Kaszub Północnych i Żuław Wiślanych wraz z Mierzeją Wiślaną. Jego sygnatariuszami byli: starosta pucki - Jarosław Białk, starosta nowodworski - Zbigniew Ptak oraz marszałek województwa pomorskiego - Mieczysław Struk. W liście mowa jest m.in. o wspólnych działaniach na rzecz komunikacji środowisk działających na rzecz rozwoju turystyki wodnej, a także o wsparciu akcji promocyjnych z udziałem mieszkańców obu powiatów. Rejs służył też wymianie doświadczeń w zakresie budowy marki turystycznej na przykładzie "Pętli Żuławskiej".

Previous
Next

Copyright © 2021 Yacht Club Rewa
Polityka prywatności