Instrukcja

Regaty organizowane przez YC Rewa są prowadzone zgodnie z Przepisami Żeglarstwa Regatowego

Korzystając z możliwości wprowadzonej w p. 44.1 Przepisów, w regatach organizowanych przez YC Rewa kara dwóch obrotów za wykroczenie z Części 2 zostaje zastąpiona jednym obrotem.

Wyniki obliczane są zgodnie z Załącznikiem A Przepisów.

Wynik punktowy netto regat jest obliczany na podstawie sumy punktów w poszczególnych biegach z ewentualnym wyłączeniem najgorszych wyścigów („odrzutek”). W YC Rewa odrzucany jest jeden najgorszy wyścig, jeśli zostaną rozegrane co najmniej 4 wyścigi oraz drugi najgorszy wyścig, jeśli zostanie rozegranych co najmniej 8 wyścigów.

W przypadku uzyskania równych wyników punktowych netto przez dwie lub więcej łodzi, zgodnie z punktem A8.1 Załącznika A, dla każdej z łodzi tworzony jest uporządkowany szereg od najlepszego do najgorszego miejsca, z wyłączeniem „odrzutek”. Porównując kolejne wyniki łodzi od najlepszego do najgorszego wyniku, jeśli pojawi się pierwsza różnica, wyższe miejsce uzyskuje łódź, która miała lepszy wynik na tej pozycji. Jeśli nadal wynik jest nierozstrzygnięty między dwoma lub więcej łodziami, to zgodnie z punktem A8.2 Załącznika A, o wyższym miejscu decyduje wynik w ostatnim wyścigu - nawet jeśli ten wynik byłby jedną z „odrzutek”. Jeśli łodzie w ostatnim wyścigu uzyskały jednakowy rezultat, wtedy rozstrzyga miejsce w przedostatnim wyścigu i tak dalej.

Trasa wyścigów to z reguły „trójkąt” i „śledź”. Na odprawie sterników każdorazowo mogą być wprowadzane zmiany do opisanych wyżej zasad.


Podstawowe flagi

Flaga klasy Puck
Flaga I
Flaga X
Flaga pierwszy zastępczy

Procedura startowa

5 minut przed startem wywieszana jest flaga klasy Puck. Oznaczenie na statku komisji:

4 minuty przed startem wywieszana jest dodatkowo flaga I. Oznaczenie na statku komisji:

Minutę przed startem zdejmowana jest flaga I. Oznaczenie na statku komisji:

W momencie startu zdejmowana jest również flaga klasy Puck

Jeśli wystąpi falstart indywidualny, wywieszana jest flaga X i pozostaje wywieszona do czasu, gdy łódź która była na falstarcie, okrążając którykolwiek ze znaków, ponownie wystartuje.

Jeśli nie uda się ustalić wszystkich łodzi będących na falstarcie, występuje falstart generalny, wywieszana jest flaga "pierwszy zastępczy" i procedura startowa jest powtarzana.


Trasa

Copyright © 2019 Yacht Club Rewa
Polityka prywatności