Wypożyczalnia

Godziny pracy Wypożyczalni Yacht Club REWA

 

maj, czerwiec, wrzesień:

poniedziałek - wolne
wtorek - piątek 1600 - 2100
sobota - niedziela 900 - 1800

 

lipiec, sierpień:

poniedziałek - wolne
wtorek - niedziela 900 - 1800

 

kontakt: Marcin Kuptz, telefon 516 726 312.


 

 

Regulamin Wypożyczalni Yacht Club Rewa

 

§ 1.

Wynajmujący sprzęt od Yacht Club Rewa jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem

 

§ 2.

Wypożyczający przed wydaniem łodzi musi spełnić następujące wymagania
- być pełnoletni (jako kierownik statku odpowiada prawnie za załogę, łódź i osprzęt)
- posiadać niezbędne umiejętności do prowadzenia łodzi (odpowiedni patent lub zaświadczenie naszego Klubu)
- legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, patent)
- podpisać oświadczenie i uiścić opłatę cennikową
- wpłacić kaucję zwrotną w kwocie 100 zł (z kaucji może być zwolniony członek klubu)
- zapewnić odpowiednią liczbę osób w celu wodowania łodzi z plaży oraz po zakończonym wypożyczeniu wciągnięciu łodzi na plażę.

 

§ 3.

Osoba wypożyczając łódź żaglową musi posiadać co najmniej jeden sprawny telefon, którego numer musi być czytelnie wpisany w oświadczeniu.

 

§ 4.

Cenniki określają wysokość opłat za :
- wypożyczenie łodzi w czasie deklarowanym (od wydania łodzi do momentu zdania wypożyczonego sprzętu Bosmanowi)
- czas ponad deklarowany
- zagubiony sprzęt oraz uszkodzenia łodzi
- kaucję zwrotną (zwracaną po zdaniu kompletnego sprzętu i bez uszkodzeń)

 

§ 5.

Bosman Klubu może :
a) odmówić wypożyczenia sprzętu z uwagi na :
- prognozowane warunki pogodowe
- niska ocenę umiejętności żeglarskich wypożyczającego
- inne przesłanki zagrażające bezpieczeństwu ludzi i sprzętu
- brak wystarczającej liczby członków załogi
b) zwolnić członka klubu z kaucji
c) zwolnić z opłaty za czas ponad deklarowany w przypadku awarii sprzętu.

 

§ 6.

Na terenie działania Klubu należy podporządkować się Bosmanowi Klubu.

 

§ 7.
Obszar pływania ograniczony jest dla:

 

osoby bez uprawnień  

okolice Rewy, akwen ograniczony między Cyplem Rewskim a Cyplem Rzucewskim

żeglarz jachtowy

Zatoka Pucka, akwen ograniczony na zachód od linii Rewa - Kuźnica

sternik jachtowy

Zatoka Gdańska, akwen ograniczony na zachód od linii Hel - Mechelinki, inne akweny po wcześniejszej akceptacji Bosmana

 

§ 8.

[skreślony]

 

§ 9.

Korzystanie ze sprzętu wodnego przez osoby będące pod wpływem alkoholu oraz spożywanie alkoholu w trakcie pływania jest zabronione.

 

§ 10.

Wypożyczający obowiązany jest posiadać na wypożyczonym sprzęcie wodnym środki ratunkowe wydane przez wypożyczalnię. Pływanie bez indywidualnych środków ratowniczych jest zabronione.

 

§ 11.

Sprzęt zwracany do wypożyczalni sprzętu wodnego powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

 

§ 12.

Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku wypożyczenia sprzętu wodnego.

 

§ 13.

Wypożyczalnia jest czynna w maju i w czerwcu w soboty i niedziele, a w lipcu i w sierpniu codziennie w godzinach 9 – 18. Wypożyczenie sprzętu w innym terminie jest możliwe po indywidualnym uzgodnieniu z Bosmanem.

 

 

Cennik Wypożyczalni łodzi żaglowych klasy PUCK

 

   do 2 godzin

50 PLN

   do 4 godzin

80 PLN

   do 6 godzin 100 PLN
   powyżej 6 godzin 150 PLN
   kaucja zwrotna 100 PLN
   dodatkowa kamizelka asekuracyjna 5 PLN / szt.

   wypożyczenie łodzi ze sternikiem, po wcześniejszym ustaleniu terminu

100% stawki czarteru
   odprowadzenie jachtu pozostawionego w innym porcie Zatoki 100 PLN
   każde pół godziny rozpoczęte w czasie ponad deklarowanym 20 PLN

 

Członkowie Yacht Club Rewa korzystają ze zniżki 50% (po opłaceniu składek na dany rok).

 

Wypracowane prace bosmańskie upoważniają do wypożyczenia jachtu w zakresie uzgodnionym z Bosmanem.

 
LUTY 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28