definicje

Definicje

 

Osiąganie znaku

   Jacht jest w pozycji osiągania znaku, jeśli w danej pozycji może minąć znak po nawietrznej oraz zostawić go po wymaganej stronie bez zmiany halsu.

 

Kurs właściwy

   Kurs, jakim jacht jak najszybciej ukończyłby pod nieobecność innych jachtów do których odnosi się przepis stosujący ten termin. Jacht nie ma kursu właściwego przed sygnałem startu.

 

Start

   Jacht startuje, gdy będąc całkowicie po przedstartowej stronie linii startu, w momencie lub po sygnale startu, będąc w zgodzie z przepisem 30.1, o ile ten ma zastosowanie, jakakolwiek część kadłuba załogi lub wyposażenia przekracza linię startu w kierunku pierwszego znaku.

 

Strefa

   Obszar wokół znaku w odległości trzech długości jachtu, który jest bliżej do znaku. Jacht jest w strefie, jeśli jakakolwiek część kadłuba jest w strefie.

 

Swobodny z Tyłu, Swobodny z Przodu, Krycie

   Jacht jest swobodny z tyłu względem drugiego jachtu, jeśli jego kadłub i wyposażenie w pozycji normalnej są za linią prostopadłą do drugiego jachtu przeprowadzoną przez najbardziej do tyłu wysuniętą część kadłuba lub wyposażenia znajdującego się w pozycji normalnej. W tej sytuacji drugi jacht jest swobodny z przodu. Jachty są w kryciu, jeśli żaden z nich nie jest swobodny z tyłu. Jachty są w kryciu również wtedy, gdy jacht znajdujący się między nimi jest w kryciu z nimi. Definicje mają zastosowanie do jachtów znajdujących się na tym samym halsie. Nie mają one zastosowania do jachtów na przeciwnych halsach, chyba że ma zastosowanie przepis 18, lub gdy oba jachty żeglują kursem pełniejszym niż 90o względem wiatru rzeczywistego.

 

Ukończenie

   Jacht kończy, gdy jakakolwiek część jachtu, załogi lub wyposażenia w pozycji normalnej przekracza linię mety od strony kursowej. Jednak mimo przekroczenia linii mety jacht nie ukończył, jeśli

(a) wykonuje karę z przepisu 44.2,

(b) koryguje błąd popełniony na linii z przepisu 28.2, lub

(c) kontynuuje żeglugę na kursie

 
LUTY 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28