Przepisy Regatowe

18. Miejsce przy znaku

 

18.1 Zastosowanie przepisu 18

Przepis 18 stosuje się do jachtów, gdy mają one minąć znak po tej samej stronie i gdy co najmniej jeden z nich znajduje się w strefie. Jednak nie ma on zastosowania w przypadkach:

a) gdy jachty są na przeciwnych halsach na kursie wiatr,

b) gdy jachty są na przeciwnych halsach, a kurs właściwy wyłącznie dla jednego z nich  wymaga wykonania zwrotu na wiatr,

c) gdy jeden z jachtów zbliża się do znaku, a drugi z nich opuszcza znak,

d) gdy znakiem jest ciągnąca się przeszkoda, wtedy zastosowanie ma przepis 19

 

18.2 Dawanie miejsca przy znaku

a) Jeśli jachty są w kryciu, jacht zewnętrzny musi dać wewnętrznemu miejsce przy znaku, chyba, że stosuje się przepis 18.2 b.

b) Jeśli jeden z jachtów, które są w kryciu, przekracza strefę, to od tej chwili jacht zewnętrzny musi dawać miejsce przy znaku jachtowi wewnętrznemu. Jeśli jacht swobodny z przodu przekracza strefę, to od tej chwili jacht swobodny z tyłu musi dawać mu miejsce przy znaku.

c) Gdy na podstawie przepisu 18.2 b jacht daje miejsce przy znaku,

    (1) musi to czynić nawet gdy później krycie jest przerwane, lub gdy powstanie nowe krycie

    (2) gdy znajdzie się w kryciu po wewnętrznej względem jachtu, któremu dawał miejsce, nadal musi dawać miejsce do żeglowania jego kursem właściwym na czas krycia

   Jeśli jednak jacht uprawniony do miejsca przy  znaku przetnie dziobem linię wiatru lub opuści strefę, przepis 18.2 b przestaje obowiązywać.

d) Gdy powstaje uzasadniona wątpliwość, czy jacht uzyskał, lub zerwał krycie na czas, zakłada się, że go nie uzyskał, lub nie zerwał.

e) Gdy jacht uzyskał krycie po wewnętrznej z pozycji swobodny z tyłu, lub w wyniku zwrotu na wiatr znalazł się po nawietrznej drugiego jachtu i jeśli od momentu uzyskania krycia jacht zewnętrzny nie mógł dać miejsca przy znaku, to nie musi go dawać.

 

18.3 Zwrot na wiatr w strefie

Jeśli jacht w strefie przecina dziobem linię wiatru i znajdzie się wtedy na tym samym halsie, co jacht osiągający znak, to w tym momencie przepis 18.2 przestaje obowiązywać. Jacht, który zmienił hals:

a) nie może powodować, że drugi jacht żegluje powyżej kursu ostro na wiatr w celu unikania kontaktu, lub uniemożliwić drugiemu jachtowi minięcia znaku po wymaganej stronie, oraz

b) musi dać miejsce przy znaku, jeśli drugi jacht znajdzie się w kryciu po wewnętrznej

 

18.4 Zwrot z wiatrem w strefie

Jeśli jacht wewnętrzny, w kryciu i z prawem drogi, by żeglować swoim kursem właściwym musi wykonać przy znaku zwrot z wiatrem, dopóki nie wykona tego zwrotu, nie może płynąć dalej od znaku niż jest to wymagane tym kursem. Przepis 18.4 nie ma zastosowania przy znaku bramki.

ISAF Racing Rules of Sailing 2013- 2016

 

 
LUTY 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28