Przepisy Regatowe

90.3 Punktacja


(a) Komisja Regatowa oblicza punktację w wyścigu w systemie małych punktów wg Załącznika A, chyba że Instrukcja Żeglugi stanowi inaczej. Wyścig jest punktowany, o ile nie został przerwany i gdy choć jeden jacht przebył trasę zgodnie z przepisem 28 i zmieścił się w limicie czasu o ile ten został ustanowiony, nawet jeśli ten jacht wycofa się po ukończeniu wyścigu lub gdy zostanie zdyskwalifikowany.

 

(b) System punktacji może przewidywać odrzucenie jednego lub więcej wyników jachtu w serii wyścigów, jednak nie może być odrzucona dyskwalifikacja za złamanie przepisu 2, przepisu 30.3 (p. ostatnie zdanie), przepisu 42, jeśli przepis P2.2 lub P2.3 ma zastosowanie, lub przepisu 69.2(c)(2). Zamiast tego odrzucany jest kolejny najgorszy wynik.


(c) Jeśli Komisja Regatowa na podstawie własnych zapisów lub obserwacji stwierdzi, że nieprawidłowo obliczyła wynik danego jachtu, wynik jest korygowany, a informacja o skorygowanych wynikach jest udostępniana uczestnikom.

 

ISAF Racing Rules of Sailing 2013- 2016

 
LUTY 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28